Фатима

Фатима — (от арабского) отнятая от груди.

Go to Top